Η κοινή υπουργική δήλωση APEC 2022

Από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ταϊλάνδης. Δεν έχουν γίνει αλλαγές σε αυτήν τη δήλωση.

1. Εμείς, οι Υπουργοί Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), συναντηθήκαμε στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, στις 17 Νοεμβρίου 2022, υπό την προεδρία του Α.Ε. κ. Don Pramudwinai, Αναπληρωτή Πρωθυπουργού και Υπουργού Εξωτερικών της Ταϊλάνδης, και του Α.Ε. Jurin Laksanawisit, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εμπορίου της Ταϊλάνδης.

 

2. Χαιρετίσαμε τη συμμετοχή του Επιχειρηματικού Συμβουλευτικού Συμβουλίου APEC (ABAC), της Ένωσης Εθνών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), του Συμβουλίου Οικονομικής Συνεργασίας του Ειρηνικού (PECC) και του Φόρουμ των Νήσων του Ειρηνικού (PIF).

 

3. Επαναλαμβάνουμε την ισχυρή μας δέσμευση για την επίτευξη του Οράματος 2040 της APEC Putrajaya, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης Aotearoa, για την υλοποίηση μιας ανοιχτής, δυναμικής, ανθεκτικής και ειρηνικής κοινότητας Ασίας-Ειρηνικού έως το 2040, για την ευημερία όλων τους ανθρώπους μας και τις μελλοντικές γενιές.

 

4. Φέτος, στο πλαίσιο του θέματος APEC 2022 «Open. Συνδέω-συωδεομαι. Ισορροπία.», προωθήσαμε το έργο μας μέσα από τρεις προτεραιότητες, να προωθήσουμε το εμπόριο και τις επενδύσεις που είναι ανοιχτές σε όλες τις ευκαιρίες, να επανασυνδέσουμε την περιοχή σε όλες τις διαστάσεις και να οδηγήσουμε την APEC προς μια ισορροπημένη, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη ανάπτυξη μέσω προσεγγίσεων όπως η Βιο- Κυκλική-Πράσινη (BCG) Οικονομία.

 

5. Στη συνάντησή μας, συζητήσαμε τα επιτεύγματα της APEC το 2022 στο πλαίσιο των φετινών προτεραιοτήτων, παρείχαμε καθοδήγηση για το μελλοντικό μας έργο και συζητήσαμε την πορεία προς την APEC.

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1: ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

6. Καθώς αναδυόμαστε από την πανδημία COVID-19, το εμπόριο και οι επενδύσεις διαδραματίζουν κρίσιμο και απαραίτητο ρόλο στην επιτάχυνση της παγκόσμιας οικονομικής ανάκαμψης και στην αναγέννηση της ανάπτυξης και μπορούν να συμβάλουν θετικά στην αύξηση των μέσων διαβίωσης, στη μείωση της φτώχειας και στην προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Θα υιοθετήσουμε πιο ισορροπημένες και χωρίς αποκλεισμούς εμπορικές και οικονομικές πολιτικές και θα επαναλάβουμε την αποφασιστικότητά μας να προσφέρουμε ένα ελεύθερο, ανοιχτό, δίκαιο, χωρίς διακρίσεις, διαφανές, χωρίς αποκλεισμούς και προβλέψιμο περιβάλλον εμπορίου και επενδύσεων. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να διατηρήσουμε τις αλυσίδες εφοδιασμού λειτουργικές, ασφαλείς και ανθεκτικές. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ίσους όρους ανταγωνισμού για την προώθηση ενός ευνοϊκού εμπορικού και επενδυτικού περιβάλλοντος και να επιβεβαιώσουμε τη δέσμευσή μας να διατηρήσουμε ανοιχτές τις αγορές και να αντιμετωπίσουμε τις διακοπές της εφοδιαστικής αλυσίδας.

 

7. Φέτος, είδαμε επίσης τον πόλεμο στην Ουκρανία να έχει περαιτέρω αρνητικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Έγινε συζήτηση για το θέμα. Επαναλάβαμε τις θέσεις μας όπως εκφράστηκαν σε άλλα φόρουμ, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, η οποία, στο ψήφισμα αριθ. 11 αποχές, 1 απόντες) αποδοκιμάζει με τον πιο έντονο τρόπο την επίθεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά της Ουκρανίας και απαιτεί την πλήρη και άνευ όρων απόσυρσή της από το έδαφος της Ουκρανίας. Τα περισσότερα μέλη καταδίκασαν έντονα τον πόλεμο στην Ουκρανία και τόνισαν ότι προκαλεί τεράστιο ανθρώπινο πόνο και επιδεινώνει τις υπάρχουσες αδυναμίες στην παγκόσμια οικονομία – περιορίζοντας την ανάπτυξη, αυξάνοντας τον πληθωρισμό, διακόπτοντας τις αλυσίδες εφοδιασμού, ενισχύοντας την ενεργειακή και επισιτιστική ανασφάλεια και αυξάνοντας τους κινδύνους χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Υπήρχαν άλλες απόψεις και διαφορετικές εκτιμήσεις για την κατάσταση και τις κυρώσεις. Αναγνωρίζοντας ότι η APEC δεν είναι το φόρουμ για την επίλυση ζητημάτων ασφάλειας, αναγνωρίζουμε ότι τα θέματα ασφάλειας μπορεί να έχουν σημαντικές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία.

 

8. Θα προωθήσουμε περαιτέρω την οικονομική ολοκλήρωση στην περιοχή με τρόπο που καθοδηγείται από την αγορά, μεταξύ άλλων μέσω των εργασιών για την ατζέντα της Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών της Ασίας-Ειρηνικού (FTAAP) που συμβάλλει σε υψηλού επιπέδου και ολοκληρωμένες περιφερειακές επιχειρήσεις. Αναγνωρίζουμε τις χρήσιμες συνεισφορές της Διακήρυξης της Λίμα και του Οδικού Χάρτη του Πεκίνου για την πρόοδο της ατζέντας FTAAP. Από αυτή την άποψη, υπενθυμίζουμε τις συζητήσεις στη Σύνοδο των Υπουργών Εμπορίου (MRT) του 2022 της APEC και καλωσορίζουμε μια ανανεωμένη συζήτηση σχετικά με το FTAAP στην πανδημία COVID-19 και πέραν αυτής. Για το σκοπό αυτό, χαιρετίζουμε το Σχέδιο Εργασίας της Ατζέντας FTAAP για την ανταπόκριση στις δεσμεύσεις των Ηγετών στο Όραμα Putrajaya 2040 και το Σχέδιο Δράσης της Aotearoa για την προώθηση των εργασιών σχετικά με την ατζέντα FTAAP. Τονίζουμε τη σημασία της συνεργασίας και της δέσμευσης με άλλους οικονομικούς φορείς. Αναθέτουμε στους υπαλλήλους να αναφέρουν την πρόοδο στην υλοποίηση του Σχεδίου Εργασίας στην Υπουργική Σύνοδο της APEC (AMM) τα επόμενα χρόνια. Σημειώνουμε την έκκληση της ABAC για επιτάχυνση της περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης αναλαμβάνοντας άμεση δράση στο Σχέδιο Εργασίας. Θα συνεχίσουμε επίσης τις προσπάθειές μας για τη δημιουργία ικανοτήτων για τη βελτίωση των εμπορικών διαπραγματευτικών δεξιοτήτων των οικονομιών.

 

9. Επιβεβαιώνουμε τη σημασία και δεσμευόμαστε να υποστηρίξουμε και να ενισχύσουμε περαιτέρω το πολυμερές εμπορικό σύστημα που βασίζεται σε κανόνες, με πυρήνα τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ). Αναγνωρίζουμε τον σημαντικό ρόλο του πολυμερούς εμπορικού συστήματος για την υποστήριξη της οικονομικής ανάκαμψης από τις παγκόσμιες προκλήσεις, ιδίως μέσω της διευκόλυνσης της κυκλοφορίας και της πρόσβασης σε τρόφιμα καθώς και βασικών αγαθών και υπηρεσιών που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19. Χαιρετίζουμε τα επιτυχή αποτελέσματα της Δωδέκατης Υπουργικής Διάσκεψης του ΠΟΕ (MC12) που πραγματοποιήθηκε στις 12-17 Ιουνίου 2022 στη Γενεύη της Ελβετίας. Σε αυτό το πλαίσιο, δεσμευόμαστε να εργαστούμε εποικοδομητικά για την πλήρη εφαρμογή των αποτελεσμάτων του MC12. Επικροτούμε τον ρόλο του ΠΟΕ και τον καλούμε να συνεχίσει το έργο του για την προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για θετικά αποτελέσματα στη Δέκατη Τρίτη Υπουργική Διάσκεψη (MC13). Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε την υποστήριξή μας μέσω της ηγεσίας μας και του ρόλου μας ως εκκολαπτηρίου ιδεών. Σημειώνουμε επίσης με εκτίμηση την υποστήριξη της ABAC για την ενίσχυση του πολυμερούς εμπορικού συστήματος.

 

10. Χαιρετίζουμε την Υπουργική Δήλωση για την Αντίδραση του ΠΟΕ στην πανδημία COVID-19 και την ετοιμότητα για μελλοντικές πανδημίες. Χαιρετίζουμε επίσης την Υπουργική Απόφαση για τη Συμφωνία για τις Εμπορικές πτυχές των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (TRIPS), στην οποία το αργότερο έξι μήνες από την ημερομηνία της απόφασης, τα μέλη του ΠΟΕ συμφώνησαν να αποφασίσουν για την παράτασή της για να καλύψει την παραγωγή και την προμήθεια Διαγνωστικά και θεραπευτικά για τον COVID-19. Επικροτούμε το έργο του ΠΟΕ για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα για την υποστήριξη του ΣΒΑ 14.6 και χαιρετίζουμε την Υπουργική Απόφαση για τη Συμφωνία για τις Επιδοτήσεις Αλιείας που απαγορεύει τις επιδοτήσεις που συμβάλλουν στην παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία (ΠΛΑ), τις επιδοτήσεις για τα υπεραλιευμένα αποθέματα και τις επιδοτήσεις για την αλιεία στην ανεξέλεγκτη ανοιχτή θάλασσα. Από την άποψη αυτή, σημειώνουμε ότι η Διαπραγματευτική Ομάδα του ΠΟΕ για τους κανόνες θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με βάση τα εκκρεμή ζητήματα με σκοπό τη διατύπωση συστάσεων στην MC13 για πρόσθετες διατάξεις που θα επιτύχουν μια συνολική συμφωνία για τις αλιευτικές επιδοτήσεις, μεταξύ άλλων μέσω περαιτέρω πειθαρχιών για ορισμένες μορφές αλιείας επιδοτήσεις που συμβάλλουν στην πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα και στην υπεραλίευση, αναγνωρίζοντας ότι η κατάλληλη και αποτελεσματική ειδική και διαφοροποιημένη μεταχείριση των αναπτυσσόμενων μελών και των λιγότερο ανεπτυγμένων μελών θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών των διαπραγματεύσεων, και καλεί τις οικονομίες της APEC καθώς και άλλα μέλη του ΠΟΕ να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για υποβάλουν αμέσως τα έγγραφα αποδοχής της Συμφωνίας. Χαιρετίζουμε την Υπουργική Δήλωση για την Έκτακτη Αντιμετώπιση της Επισιτιστικής Ανασφάλειας. Χαιρετίζουμε επίσης την Υπουργική Απόφαση για Εξαιρέσεις Αγορών Τροφίμων από το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΠ) από απαγορεύσεις ή περιορισμούς εξαγωγών, στην οποία τα μέλη του ΠΟΕ συμφώνησαν να μην επιβάλλουν απαγορεύσεις ή περιορισμούς εξαγωγών σε τρόφιμα που αγοράζονται για μη εμπορικούς ανθρωπιστικούς σκοπούς από το ΠΕΠ. Χαιρετίζουμε επίσης την Υπουργική Δήλωση για την Απόκριση στις Σύγχρονες Προκλήσεις ΥΦΠ και την Υπουργική Απόφαση για το Πρόγραμμα Εργασίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, την Υπουργική Απόφαση για το Πρόγραμμα Εργασίας για τις Μικρές Οικονομίες και την Υπουργική Απόφαση για τις καταγγελίες για μη παραβίαση και καταστάσεις TRIPS.

 

11. Αναγνωρίζουμε τη σημασία των παγκόσμιων γεωργικών συστημάτων και συστημάτων τροφίμων, τα οποία υποστηρίζονται από τους κανόνες του ΠΟΕ, τα οποία προσφέρουν τρόφιμα, φυτικές ίνες και άλλα κρίσιμα προϊόντα σε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Παρά τη σημασία της για τη διασφάλιση της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας και της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, η γεωργία παραμένει ένας από τους πιο προστατευμένους τομείς στο παγκόσμιο εμπόριο. Αναγνωρίζουμε την ανάγκη για ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα για τη γεωργία στον ΠΟΕ, που να αντικατοπτρίζει τα συλλογικά μας συμφέροντα και ευαισθησίες, με σκοπό την επίτευξη ουσιαστικών προοδευτικών μειώσεων στη στήριξη και την προστασία, όπως προβλέπεται στη συνέχιση της διαδικασίας γεωργικής μεταρρύθμισης που προβλέπεται στο άρθρο 20 του Συμφωνία ΠΟΕ για τη γεωργία και υφιστάμενες εντολές.

 

12. Οι αντίστοιχοι συμμετέχοντες μέλη της APEC χαιρετίζουν την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τον εσωτερικό κανονισμό των υπηρεσιών, καθώς και την ουσιαστική πρόοδο που σημειώθηκε στο JSI για το ηλεκτρονικό εμπόριο και στο JSI για τη διευκόλυνση των επενδύσεων για την ανάπτυξη.

 

13. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη συνεργασία στον ΠΟΕ για να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την απαραίτητη μεταρρύθμισή του για τη βελτίωση όλων των λειτουργιών του, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα τις υπάρχουσες και τις αναδυόμενες παγκόσμιες εμπορικές προκλήσεις. Χαιρετίζουμε την πορεία μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκε στο MC12, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης για διεξαγωγή συζητήσεων με σκοπό να έχουμε ένα πλήρως και εύρυθμο σύστημα επίλυσης διαφορών προσβάσιμο σε όλα τα μέλη του ΠΟΕ έως το 2024.

 

14. Έχοντας υπόψη τις τεράστιες δυνατότητες που διαθέτει ο τομέας των υπηρεσιών, υπογραμμίζουμε τη σημασία των συνεχιζόμενων προσπαθειών για την εφαρμογή του Οδικού Χάρτη Ανταγωνιστικότητας Υπηρεσιών APEC (ASCR) έως το 2025, επαναλαμβάνοντας τις συστάσεις στη Συνοπτική Έκθεση της Ενδιάμεσης Αναθεώρησης ASCR (MTR). το 2021. Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας να καταστήσουμε τις υπηρεσίες εσωτερικής ρύθμισης και μεταρρύθμισης πολιτικής υπέρ του ανοίγματος, της ισορροπίας, της διαφάνειας και της συμπερίληψης ως κεντρικό επίκεντρο της ατζέντας διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της APEC και ενισχύοντας τη συνέργεια μεταξύ του Οδικού Χάρτη Διαδικτύου και Ψηφιακής Οικονομίας APEC (AIDER). , τον οδικό χάρτη La Serena για τις γυναίκες και την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς (2019-2030) και το Ενισχυμένο θεματολόγιο APEC για διαρθρωτική μεταρρύθμιση (EAASR). Αναθέτουμε στην Ομάδα Υπηρεσιών να συντονιστεί με την Οικονομική Επιτροπή και τη Διευθύνουσα Ομάδα Ψηφιακής Οικονομίας για να εξετάσει το ρόλο της ανταγωνιστικότητας των υπηρεσιών εντός των αντίστοιχων ατζέντηδων αυτών των φόρουμ έως το 2025 και να χαιρετίσει τις πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με αυτό. Αναγνωρίζουμε τον μεγαλύτερο αντίκτυπο και την πιο αργή ανάκαμψη των υπηρεσιών σε σχέση με αγαθά από την πανδημία COVID-19. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της ορθής και έγκαιρης πολιτικής για τη διασφάλιση βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψη από την πανδημία και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας έναντι μελλοντικών οικονομικών κραδασμών, αναγνωρίζουμε την ανάγκη αξιολόγησης της πανδημικής ανάκαμψης στην περιοχή APEC και χαιρετίζουμε την Απόφαση για την Παρακολούθηση της Πανδημικής Ανάκαμψης βάσει του ASCR.

 

15. Δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε ένα υγιές και προβλέψιμο ρυθμιστικό περιβάλλον και να προωθήσουμε καλές ρυθμιστικές πρακτικές και διεθνή ρυθμιστική συνεργασία για να διευκολύνουμε περαιτέρω το εμπόριο και τις επενδύσεις και να προωθήσουμε μεγαλύτερη διαφάνεια, προβλεψιμότητα και διαλειτουργικότητα στην περιοχή. Καλωσορίζουμε τους 15th Συνέδριο για τις Καλές Ρυθμιστικές Πρακτικές, με επίκεντρο τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και των καλών κανονιστικών πρακτικών για την υποστήριξη μιας ταχείας, ανθεκτικής, χωρίς αποκλεισμούς, βιώσιμης, πράσινης και καινοτόμου οικονομικής ανάκαμψης. Θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε ενεργά και τους τέσσερις πυλώνες της EAASR και να συνεργαζόμαστε για το Τρίτο Σχέδιο Δράσης Ευκολίας Επιχειρηματικότητας (EoDB), το οποίο εστιάζει στην ενθάρρυνση της χωρίς αποκλεισμούς και ανθεκτική ανάπτυξη, ειδικά για τις γυναίκες και τις ΜΜΕ, καθώς και για την ανανέωση της Δράσης Σχεδιάστε να ευθυγραμμίσετε τη μέτρηση της προόδου μας με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

 

16. Αναγνωρίζουμε τον σημαντικό ρόλο της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας (STI) στην προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και ανάπτυξης σε αυτήν την ψηφιακή εποχή. Θα εργαστούμε για να προωθήσουμε ένα ευνοϊκό περιβάλλον για νέες και αναδυόμενες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και ανάπτυξης, της ανταλλαγής γνώσεων και της δημιουργίας ικανοτήτων, και θα σημειώσουμε τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο ιδιωτικός τομέας και η ακαδημαϊκή κοινότητα από αυτή την άποψη. Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας για την προώθηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μέσω πολιτικών και προγραμμάτων που υποστηρίζουν και προάγουν την καινοτομία και τη δημιουργικότητα στην ψηφιακή οικονομία για την αύξηση των οικονομικών οφελών.

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

17. Μετά από χρόνια COVID-19, είναι πρωταρχικής σημασίας η επανασύνδεση της περιοχής σε όλες τις διαστάσεις.
Παραμένουμε δεσμευμένοι στην προώθηση της ατζέντας συνδεσιμότητας APEC, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής του σχεδίου συνδεσιμότητας APEC προς μια απρόσκοπτα και ολοκληρωμένα συνδεδεμένη και ολοκληρωμένη Ασία-Ειρηνικό, ενισχύοντας τη φυσική, θεσμική και διαπροσωπική συνδεσιμότητα. Από αυτή την άποψη, επιβεβαιώνουμε τη σημασία της ποιοτικής ανάπτυξης υποδομών και επενδύσεων.

 

18. Υποστηρίζουμε τις προσπάθειες για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας και την ελαχιστοποίηση των διαταραχών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Χαιρετίζουμε και εγκρίνουμε την Τρίτη Φάση του Σχεδίου Δράσης Πλαισίου Συνδεσιμότητας Εφοδιαστικής Αλυσίδας (SCFAP III). Η διευκόλυνση του εμπορίου είναι ένα ζωτικό εργαλείο για την υποστήριξη της αποτελεσματικής ροής βασικών αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων COVID-19, των διαγνωστικών, των θεραπευτικών και άλλων σχετικών βασικών ιατρικών προϊόντων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Λαμβάνουμε υπόψη τον ορισμό της APEC για τις «υπηρεσίες που σχετίζονται με την επιμελητεία» και ενθαρρύνουμε την αυστηρή εφαρμογή της Διακήρυξης για τη Διευκόλυνση της Διακίνησης Βασικών Αγαθών, της Δήλωσης για τις Εφοδιαστικές Αλυσίδες Εμβολίων για τον COVID-19 και τη Δήλωση για τις Υπηρεσίες Υποστήριξης της Διακίνησης Βασικών Αγαθών . Παραμένουμε προσηλωμένοι στην επιτάχυνση της εφαρμογής της Συμφωνίας Διευκόλυνσης του Εμπορίου του ΠΟΕ, ιδίως των διατάξεων που σχετίζονται με την έγκαιρη και αποτελεσματική αποδέσμευση βασικών αγαθών.

 

19. Η ταχεία άνοδος της ψηφιακής οικονομίας διαθέτει τεράστιες οικονομικές ευκαιρίες και ανοίγει το δρόμο προς την επίτευξη βιώσιμης, χωρίς αποκλεισμούς και καινοτόμου ανάπτυξης. Επιβεβαιώνουμε την έκκλησή μας να επιταχυνθεί η εφαρμογή του AIDER, το οποίο δίνει προτεραιότητα σε δράσεις για οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης του ηλεκτρονικού εμπορίου και της προώθησης της συνεργασίας στο ψηφιακό εμπόριο. Ενθαρρύνουμε τις οικονομίες να επωάσουν περισσότερες πρωτοβουλίες αιχμής και ολοκληρωμένης συνεργασίας για την ψηφιακή οικονομία.

 

20. Τονίζουμε την ανάγκη ενίσχυσης της ψηφιακής συνδεσιμότητας και προώθησης του ψηφιακού μετασχηματισμού για περαιτέρω διευκόλυνση του εμπορίου. Χαιρετίζουμε την πρόοδο που σημειώθηκε στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών εκκαθάρισης των συνόρων, καθώς και στην ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων διευκόλυνσης των συναλλαγών χωρίς χαρτί, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών πληρωμών και της αποδοχής ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης. Θα συνεχίσουμε το έργο μας για τη συνεργασία λιμένων και συνόρων και τη διαλειτουργικότητα ενιαίου παραθύρου, μεταξύ άλλων με τη διερεύνηση της χρήσης νέων τεχνολογιών και καινοτόμων λύσεων, για τη βελτίωση και την απλούστευση των διαδικασιών εκτελωνισμού και τελωνείου λιμένων.

 

21. Θα συνεχίσουμε να διερευνούμε νέους τομείς δυνητικής οικονομικής ανάπτυξης στον τομέα του ψηφιακού εμπορίου και του ηλεκτρονικού εμπορίου εκτός από τη συνεργασία για τη διευκόλυνση της ροής δεδομένων και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων και των καταναλωτών στις ψηφιακές συναλλαγές μέσω, μεταξύ άλλων, συνεργασίας σε ρυθμιστικές προσεγγίσεις που επηρεάζουν το διαδίκτυο και την ψηφιακή οικονομία καθώς και την κατάλληλη προστασία των καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον. Θα εμβαθύνουμε τη συνεργασία για να ενισχύσουμε την ψηφιακή υποδομή και να γεφυρώσουμε το ψηφιακό χάσμα μεταξύ και εντός των οικονομιών και να προωθήσουμε ένα ασφαλές και ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον. Θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, την ενίσχυση του ψηφιακού αλφαβητισμού, την ενίσχυση της οικοδόμησης ικανοτήτων και την προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων για τη δημιουργία ικανότητας εργατικού δυναμικού στην ψηφιακή εποχή. Σημειώνουμε τις εργασίες για τις έξυπνες πόλεις.

 

22. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για την αύξηση της συμμετοχής των ΜΜΕ στην ψηφιακή οικονομία και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Θα προχωρήσουμε σε έργα που θα διατυπώνουν εποικοδομητικά συστάσεις για να βοηθήσουν τις ΜΜΕ να ευδοκιμήσουν στις αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου και να προσεγγίσουν περισσότερους καταναλωτές μέσω του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου.

 

23. Η ασφαλής και απρόσκοπτη επανέναρξη των διασυνοριακών ταξιδιών εξακολουθεί να είναι ένα κρίσιμο ζήτημα για την περιοχή μας καθώς βγαίνουμε από την πανδημία COVID-19, ειδικά όσον αφορά τη μετακίνηση επιχειρηματιών και βασικού εργατικού δυναμικού, συμπεριλαμβανομένου του πληρώματος αεροπορικής και ναυτιλίας. Από αυτή την άποψη, επικροτούμε το έργο της Safe Passage Taskforce (SPTF) στον συντονισμό των προσπαθειών APEC που συμβάλλουν στη διευκόλυνση των διασυνοριακών ταξιδιών στην περιοχή APEC και χαιρετίζουμε τη συνέχιση των εργασιών ασφαλούς διέλευσης για την προώθηση της ανθεκτικότητας στο μέλλον. διαταραχές. Από αυτή την άποψη, χαιρετίζουμε τις Εθελοντικές Αρχές για τη Διαλειτουργικότητα των Πιστοποιητικών Εμβολιασμού στην Περιφέρεια APEC. Χαιρετίζουμε τις συστάσεις της Μελέτης της Μονάδας Υποστήριξης Πολιτικής APEC (PSU) σχετικά με «COVID-19 και διασυνοριακή κινητικότητα στην περιοχή APEC: Αντιμετώπιση αβεβαιοτήτων στα σύνορα».

 

24. Χαιρετίζουμε τις συζητήσεις στη Δωδέκατη Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου για την Υγεία και την Οικονομία και επικροτούμε τις προσπάθειες των οικονομιών για εθελοντική ανταλλαγή τεχνικών προδιαγραφών σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των πιστοποιητικών εμβολιασμού και την ανάπτυξη μιας πύλης πληροφοριών για την ανταλλαγή πληροφοριών ασφαλούς διέλευσης, χρήση καινοτόμων και ψηφιακών τεχνολογιών υγείας, με σκοπό τη διασφάλιση ασφαλών και απρόσκοπτων διασυνοριακών ταξιδιών. Αναγνωρίζουμε ότι η APEC Business Travel Card (ABTC) συμβάλλει σημαντικά στη διευκόλυνση των ταξιδιών των επιχειρηματιών στην περιοχή μας. Ενθαρρύνουμε τις οικονομίες να κάνουν το ABTC πιο περιεκτικό για τις ΜΜΕ και καλωσορίζουμε την υιοθέτηση και αποδοχή από τις οικονομίες του εικονικού ABTC που υποστηρίζει περαιτέρω αποτελεσματικά και απρόσκοπτα διασυνοριακά ταξίδια.

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3: ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΤΥΧΕΣ

25. Εν μέσω αυξημένων προκλήσεων και αναταραχών που αντιμετωπίζει η περιοχή, επιβεβαιώνουμε τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι ηγέτες μας στο Όραμα Putrajaya 2040 για επιδίωξη ισχυρής, ισορροπημένης, ασφαλούς, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στην Ασία-Ειρηνικό και θα τις εκπληρώσουμε με μια τολμηρή, ανταποκρινόμενη και ολοκληρωμένο τρόπο. Θα προωθήσουμε οικονομικές πολιτικές, συνεργασία και ανάπτυξη που υποστηρίζουν τις παγκόσμιες προσπάθειες για ολοκληρωμένη αντιμετώπιση όλων των περιβαλλοντικών προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής, των ακραίων καιρικών συνθηκών και των φυσικών καταστροφών, για έναν βιώσιμο πλανήτη.

 

26. Θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε την EAASR και θα ενθαρρύνουμε τις οικονομίες να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την υλοποίηση των δράσεων που προσδιορίζονται στα Μεμονωμένα Σχέδια Δράσης (IAP). Χαιρετίζουμε την Έκθεση Οικονομικής Πολιτικής της APEC (AEPR) του 2022 σχετικά με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την πράσινη ανάκαμψη από τα οικονομικά σοκ και ενθαρρύνουμε τις οικονομίες να λάβουν υπόψη τις συστάσεις της. Χαιρετίζουμε τις ποικίλες και συνεχείς προσπάθειες, καθώς και τη συνεισφορά πρόσθετων πόρων σε όλη την APEC για τη στήριξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που προάγουν τη βιώσιμη πράσινη ανάπτυξη και καλωσορίζουμε το νεοσύστατο ταμείο από αυτή την άποψη. Ανυπομονούμε για το AEPR του 2023 για τη Διαρθρωτική Μεταρρύθμιση και το Ευνοϊκό Περιβάλλον για Περιεκτικές, Ανθεκτικές και Βιώσιμες Επιχειρήσεις.

 

27. Χαιρετίζουμε τις συζητήσεις στις 29th Σύνοδος των Υπουργών Οικονομικών, με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της βιώσιμης χρηματοδότησης και στη χρήση της ψηφιοποίησης για τη δημοσιονομική πολιτική και τη χρηματοδότηση χωρίς αποκλεισμούς. Ενθαρρύνουμε τον στενότερο συντονισμό μεταξύ της Οικονομικής Επιτροπής της APEC και της Διαδικασίας των Υπουργών Οικονομικών της APEC για την προώθηση των προτεραιοτήτων της APEC.

 

28. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την περιβαλλοντική βιωσιμότητα μέσω της εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας. Χαιρετίζουμε την έγκριση του προγράμματος εργασίας της APEC για τα περιβαλλοντικά αγαθά για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μας στον τομέα των περιβαλλοντικών αγαθών. Σε αυτό το πλαίσιο, χαιρετίζουμε την ουσιαστική πρόοδο των εργασιών για την ενημέρωση της λίστας περιβαλλοντικών αγαθών APEC 2012 στο Εναρμονισμένο Σύστημα (HS) 2022 για λόγους αναφοράς και επαναλαμβάνουμε τη σημασία της ολοκλήρωσης των εργασιών μεταφοράς το συντομότερο δυνατό. Χαιρετίζουμε την πρόοδο των συζητήσεων σχετικά με τον τρόπο αύξησης του εμπορίου περιβαλλοντικών και περιβαλλοντικών συναφών υπηρεσιών, καθώς και τις συζητήσεις για την ανάπτυξη συστάσεων για πιθανή δημιουργία ενός εθελοντικού, μη δεσμευτικού καταλόγου αναφοράς νέων και αναδυόμενων περιβαλλοντικών αγαθών, και δίνουμε εντολή στους υπαλλήλους να συνεχίσουν έργα. Από αυτή την άποψη, χαιρετίζουμε τις πρόσφατες εργασίες που ενισχύουν την ικανότητα των οικονομιών της APEC να προγραμματίζουν δεσμεύσεις για περιβαλλοντικές και περιβαλλοντικές συναφείς υπηρεσίες.

 

29. Υπενθυμίζουμε τη δέσμευση των ηγετών μας να εξορθολογίσουν και να καταργήσουν σταδιακά τις αναποτελεσματικές επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων που ενθαρρύνουν τη σπατάλη κατανάλωση, ενώ αναγνωρίζουμε τη σημασία της παροχής βασικών ενεργειακών υπηρεσιών σε όσους έχουν ανάγκη. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας με γοργό τρόπο. Καλούμε τους υπαλλήλους να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους, για τις οικονομίες-μέλη που είναι σε θέση να το πράξουν, να εφαρμόσουν εθελοντική στάση όσον αφορά τις αναποτελεσματικές επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων. Χαιρετίζουμε τη χρήση του προτύπου APEC από τις οικονομίες μέχρι σήμερα για τον εθελοντικό αυτοπροσδιορισμό αναποτελεσματικών μέτρων επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων και ενθαρρύνουμε άλλους να το κάνουν.

 

30. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί για να υποστηρίξουμε βιώσιμες ενεργειακές μεταβάσεις που μειώνουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, διασφαλίζοντας παράλληλα την ενεργειακή ανθεκτικότητα, την πρόσβαση και την ασφάλεια στην περιοχή, μεταξύ άλλων διευκολύνοντας τις επενδύσεις σε σχετικές δραστηριότητες. Χαιρετίζουμε την ιδιαίτερη προσοχή που δόθηκε φέτος στην περιφερειακή διασύνδεση, τις ενεργειακές μεταβάσεις καθώς και τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη μέσω της οικονομίας της BCG και ζητούμε εμβάθυνση της συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα.

 

31. Σε αυτή την προσπάθεια, θα διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω. Εμμένουμε στο Όραμα των Ηγετών μας για την προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης που φέρνει απτά οφέλη και μεγαλύτερη υγεία και ευημερία σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, των γυναικών και άλλων με αναξιοποίητο οικονομικό δυναμικό.

 

32. Οι ΜΜΕ συμβάλλουν σημαντικά στο ΑΕΠ των οικονομιών μας, παρέχοντας ένα ουσιαστικό θεμέλιο για την απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, παραμένουμε προσηλωμένοι στην παγκοσμιοποίηση των ΜΜΕ και στην αύξηση της πρόσβασής τους στη χρηματοδότηση. Χαιρετίζουμε τις συζητήσεις στις 28th Υπουργική Σύνοδος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων APEC. Θα συνεργαστούμε για να βελτιώσουμε τις ευκαιρίες για τις ΜΜΕ να είναι ανταγωνιστικές, εξειδικευμένες, καινοτόμες και να αυξήσουμε τη συμμετοχή τους σε περιφερειακές και παγκόσμιες αγορές καθώς και την ενσωμάτωσή τους σε παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και αξίας, αξιοποιώντας τα επιτεύγματα στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης Boracay για την παγκοσμιοποίηση των ΜΜΕ. Επιβεβαιώνοντας τη σημασία του, αναθέτουμε στους υπαλλήλους να προχωρήσουν στην ενημέρωση της στρατηγικής APEC για πράσινες, βιώσιμες και καινοτόμες ΜΜΕ.

 

33. Χαιρετίζουμε τις συζητήσεις στο APEC Women and Economy Forum (WEF). Επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να επιταχύνουμε την πλήρη εφαρμογή του οδικού χάρτη La Serena για τις γυναίκες και την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς (2019-2030) για την προώθηση της ενδυνάμωσης των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών διαφορετικού υπόβαθρου, και την προώθηση της ισότητας των φύλων και της ένταξης στην περιοχή μας. Αναγνωρίζουμε ότι η αυξημένη υιοθέτηση προσεγγίσεων όπως το BCG Economy καθώς και η άνοδος των ψηφιακών πλατφορμών και της εκπαίδευσης στον ψηφιακό γραμματισμό και δεξιότητες μπορούν να δημιουργήσουν πρόσθετες οδούς απασχόλησης για όλες τις γυναίκες. Για το σκοπό αυτό, τονίζουμε τη σημασία της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου μέσω της πλήρους, ισότιμης και ουσιαστικής συμμετοχής των γυναικών σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες καθώς και στην ηγεσία σε όλα τα επίπεδα και στη λήψη αποφάσεων, αναγνωρίζοντας επίσης την ανάγκη να αρθούν τα εμπόδια στην οικονομική τους συμμετοχή και χαιρετίζουμε την συνεχείς προσπάθειες για τη χρήση μιας προσέγγισης ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις σχετικές διαδικασίες APEC. Αναγνωρίζουμε τη σημασία της προώθησης και της διευκόλυνσης της συνεργασίας στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα για να διασφαλιστεί ότι οι ΜΜΕ υπό την ηγεσία των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διευθύνονται από γυναίκες διαφορετικού υπόβαθρου, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία τόσο στις τοπικές όσο και στις διεθνείς αγορές.

 

34. Αν και αναγνωρίζουμε ότι όλα τα τμήματα της κοινωνίας μπορούν να συμβάλουν στην οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη, αναγνωρίζουμε επίσης την ανάγκη μείωσης των υφιστάμενων φραγμών και προώθησης της κοινωνικής, οικονομικής και χρηματοοικονομικής ένταξης άλλων με αναξιοποίητο οικονομικό δυναμικό, όπως οι αυτόχθονες πληθυσμοί κατά περίπτωση, οι άνθρωποι με αναπηρίες, και άτομα από απομακρυσμένες και αγροτικές κοινότητες. Ζητούμε τη συνέχιση της εφαρμογής της ατζέντας δράσης APEC για την προώθηση της οικονομικής, χρηματοοικονομικής και κοινωνικής ένταξης.

 

35. Οι άνθρωποί μας πρέπει να είναι έτοιμοι για το μέλλον της εργασίας, προκειμένου να αποκομίσουν πλήρως τα οφέλη της τεχνολογικής προόδου. Αναγνωρίζουμε την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας της εκπαίδευσης καθώς και της επαγγελματικής κατάρτισης, την προώθηση της απασχόλησης και της αξιοπρεπούς εργασίας, την ενίσχυση των προσπαθειών αναβάθμισης των δεξιοτήτων και την ενθάρρυνση των ευκαιριών δια βίου μάθησης για τη δημιουργία ενός ειδικευμένου, παραγωγικού και ευέλικτου εργατικού δυναμικού.

 

36. Επαναλαμβάνουμε επίσης τη σημασία της επίτευξης καθολικής κάλυψης υγείας, μεταξύ άλλων μέσω επενδύσεων στην υγεία και χρηματοδότησης για την οικοδόμηση ενός ισχυρού και ανθεκτικού συστήματος υγείας που υποστηρίζεται από ικανό και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό υγείας και για την προώθηση της ασφάλειας υγείας, η οποία με τη σειρά της προάγει την οικονομική ανάπτυξη και παραγωγικότητα. Αναγνωρίζοντας τον ρόλο του εκτεταμένου εμβολιασμού κατά του COVID-19 ως παγκόσμιου δημόσιου αγαθού, υπογραμμίζουμε έντονα την ανάγκη προώθησης μιας ισότιμης πρόσβασης σε ασφαλή, αποτελεσματικά, διασφαλισμένα για την ποιότητα και οικονομικά προσιτά εμβόλια, θεραπευτικά και διαγνωστικά για τον COVID-19.

 

37. Χαιρετίζουμε το Σχέδιο Εφαρμογής του Οδικού Χάρτη Επισιτιστικής Ασφάλειας προς το 2030, που εγκρίθηκε στην Έβδομη Υπουργική Σύνοδο της APEC για την επισιτιστική ασφάλεια, για τη μακροπρόθεσμη επισιτιστική ασφάλεια, την ασφάλεια των τροφίμων και τη βελτιωμένη διατροφή για όλους, καθώς και για τη μείωση της απώλειας τροφίμων και τα απόβλητα στην περιοχή με βιώσιμο και καινοτόμο μετασχηματισμό των συστημάτων τροφίμων. Δεσμευόμαστε να κάνουμε τις αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων πιο ανθεκτικές έναντι των διαταραχών. Ενθαρρύνουμε τη χρήση των ΣΜΝ στον αγροδιατροφικό τομέα και θα υποστηρίξουμε τους μικροϊδιοκτήτες, ειδικά εκείνους στις αγροτικές περιοχές, να προετοιμαστούν για αυτήν την αλλαγή, εξοπλίζοντάς τους με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών τεχνολογιών, ενώ θα συνεχίσουν να προωθούν πρόσβαση σε περιφερειακές και παγκόσμιες αγορές.

 

38. Αναγνωρίζουμε τη σημασία της αποτελεσματικής και βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων και των γεωργικών πολιτικών για τη δημιουργία θετικών περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων.

 

39. Υποστηρίζουμε τη βιώσιμη διαχείριση και διατήρηση των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων και την προστασία των ωκεανών μας. Αναγνωρίζουμε τον ουσιαστικό ρόλο της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στη διασφάλιση της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας και ως εκ τούτου την ανάγκη διασφάλισης της βιωσιμότητας των αλιευτικών πόρων. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην εφαρμογή του οδικού χάρτη της APEC για την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας και του χάρτη πορείας της APEC για τα θαλάσσια συντρίμμια. Από αυτή την άποψη, θα πραγματοποιήσουμε ισχυρά και αποτελεσματικά μέτρα με βάση τις αρχές της εφαρμογής του PSMA για την πρόληψη, την αποτροπή και την εξάλειψη της ΠΛΑ αλιείας.

 

40. Χαιρετίζουμε τις συζητήσεις στην Ενδέκατη Σύνοδο Υπουργών Τουρισμού, οι οποίες υπογράμμισαν τη σημασία του αναγεννητικού τουρισμού που είναι βιώσιμος, χωρίς αποκλεισμούς και ανθεκτικός και συνδέει ολόκληρο το τουριστικό οικοσύστημα, ένα σύστημα που συμβάλλει σε όλους τους τύπους ευημερίας σε τοπικό επίπεδο, με σεβασμό στη μοναδική βιοποικιλότητα και την πλούσια πολιτιστική ποικιλομορφία και τοπική γνώση κάθε τόπου. Σημειώνουμε τις Συστάσεις Πολιτικής για τον Τουρισμό του Μέλλοντος: Αναγεννητικός Τουρισμός και τις Ενημερωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές της APEC για τους Ενδιαφερομένους Τουρισμού που έχουν εγκριθεί από τις 11th TMM.

 

41. Χαιρετίζουμε τις συζητήσεις στην πέμπτη σύνοδο των αρμόδιων υπουργών για τη δασοκομία. Από αυτή την άποψη, θα συνεχίσουμε το έργο μας για την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας και του συναφούς εμπορίου, ενισχύοντας τη βιώσιμη χρήση ξύλου και προϊόντων ξύλου, προωθώντας τη βιώσιμη διαχείριση των δασών, συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου εμπορίου ξυλείας, που υποστηρίζει επίσης τις προσπάθειες για την κλιματική αλλαγή, μεταξύ άλλων.

 

42. Συνεχίζουμε να επισημαίνουμε τη σοβαρή απειλή που συνιστά η διαφθορά, η οποία υπονομεύει τη λογοδοσία της κυβέρνησης και την εμπιστοσύνη του κοινού και εμποδίζει την οικονομική ανάπτυξη. Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά της διαφθοράς, από τις σχετικές οικονομίες, είμαστε αποφασισμένοι να εφαρμόσουμε περαιτέρω τη Διακήρυξη του Πεκίνου για την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη δέσμευση του Σαντιάγο για την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη διασφάλιση της διαφάνειας, καθώς και τις αρχές της APEC για την πρόληψη της δωροδοκίας και Επιβολή του νόμου κατά της δωροδοκίας. Επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να αρνηθούμε ασφαλές καταφύγιο στους παραβάτες της διαφθοράς και στα παράνομα περιουσιακά τους στοιχεία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, και να καταπολεμήσουμε τη διασυνοριακή διαφθορά. Δεσμευόμαστε να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλο, να αναλαμβάνουμε πρακτική δράση και μια ενιαία προσέγγιση, μεταξύ άλλων μέσω της συνεργασίας με άλλους διεθνείς οργανισμούς, τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών, ανάλογα με την περίπτωση. Επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για την καταπολέμηση της διασυνοριακής διαφθοράς. Θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τη διαφθορά που εμποδίζει την ενδυνάμωση των γυναικών και μειώνει τις ευκαιρίες τους για οικονομική ανάπτυξη.

 

43. Προκειμένου να προωθήσουμε την ατζέντα μας σε επίπεδο APEC για τη βιωσιμότητα, χαιρετίζουμε τους Στόχους της Μπανγκόκ για την Οικονομία της BCG και τους υποβάλλουμε για έγκριση από τους ηγέτες. Οι στόχοι της Μπανγκόκ θα υποστηρίξουν την οικονομία BCG ως προσέγγιση για την επίτευξη μιας χωρίς αποκλεισμούς, ισορροπημένη και βιώσιμη ανάκαμψη από τον COVID-19, μακροπρόθεσμη ανθεκτική οικονομική ανάπτυξη και περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους στην περιοχή APEC με ολοκληρωμένο και ολιστικό τρόπο, δημιουργώντας συνέργεια σε πολλούς τομείς πολιτικής και με βάση τις υφιστάμενες δεσμεύσεις και ροές εργασίας της APEC. Χαιρετίζουμε επίσης την έναρξη του βραβείου APEC BCG φέτος για να αναγνωρίσουμε τα επιτεύγματα στη βιωσιμότητα στην περιοχή και ανυπομονούμε να βραβεύσει η APEC τους πρώτους νικητές το επόμενο έτος.

 

44. Θα βελτιώσουμε περαιτέρω την APEC ώστε να είναι ένας θεσμός που θα είναι προσανατολισμένος στο μέλλον και κατάλληλος για τους σκοπούς της εφαρμογής του Οράματος Putrajaya 2040, μεταξύ άλλων μέσω του Σχεδίου Δράσης Aotearoa. Τονίζουμε επίσης τη σημασία της συνεργασίας σε διάφορα φόρουμ, καθώς και της δέσμευσης και της προσέγγισης με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικής κοινότητας. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για τη βελτίωση της διακυβέρνησης και της οργανωτικής δομής της APEC, με σκοπό την αποτελεσματική και αποτελεσματική υλοποίηση όλων των στοιχείων του Οράματος. Υποστηρίζουμε σθεναρά τις προσπάθειες ανάπτυξης ικανοτήτων καθώς και την οικονομική και τεχνική συνεργασία εντός της APEC προς όφελος όλων των μελών.

 

45. Αναγνωρίζουμε επίσης τον σημαντικό ρόλο της Μονάδας Υποστήριξης Πολιτικής (PSU) στην παροχή έρευνας και ανάλυσης για την υποστήριξη του έργου της APEC. Καλωσορίζουμε τον Carlos Kuriyama ως νέο Διευθυντή του PSU, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2023, και ευχαριστούμε τον Δρ Denis Hew για την εξαιρετική συνεισφορά του σε όλη τη θητεία του.

 

46. ​​Αναγνωρίζουμε και εκτιμούμε τη συνεχιζόμενη ενεργό δέσμευση της ABAC στη διαδικασία της APEC και ζητούμε την εμβάθυνση της συμμετοχής της στην APEC σε όλα τα επίπεδα. Αναγνωρίζουμε επίσης τις συνεισφορές διαφόρων ενδιαφερομένων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, συμπεριλαμβανομένων των PECC, ASEAN, PIF και της Κοινοπραξίας των Κέντρων Μελέτης APEC. Ενθαρρύνουμε την πρόσθετη δέσμευση με ένα ευρύτερο φάσμα οικονομικών ενδιαφερομένων, όπως οι ΜΚΟ και η κοινωνία των πολιτών, και αυξημένη προσέγγιση στη νεολαία ώστε να αντικατοπτρίζει το εύρος του APEC Putrajaya Vision 2040.

 

47. Χαιρετίζουμε και σημειώνουμε την έκθεση του Προέδρου της Συνάντησης Ανώτερων Αξιωματούχων της APEC (SOM) του 2022 και την Έκθεση Ανώτερων Αξιωματούχων για την Οικονομική και Τεχνική Συνεργασία. Υποστηρίζουμε την ετήσια έκθεση της Επιτροπής Εμπορίου και Επενδύσεων προς τους Υπουργούς. Σημειώνουμε επίσης την έκθεση της προέδρου της ABAC. Εγκρίνουμε τον Προϋπολογισμό του Λογαριασμού της Γραμματείας της APEC για το 2023 και το αντίστοιχο επίπεδο συνεισφορών των μελών για το 2023. Ευχαριστούμε επίσης τα μέλη για τις αντίστοιχες συνεισφορές τους, συμπεριλαμβανομένων των γενικών και ειδικών επιμέρους ταμείων.

 

48. Ευχαριστούμε την Ταϊλάνδη για τη φιλοξενία της APEC το 2022 και καλωσορίζουμε τις προετοιμασίες για την APEC 2023, η οποία θα φιλοξενηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Επαναλαμβάνουμε την υποδοχή μας στο Περού και στη Δημοκρατία της Κορέας ως οικοδεσπότες του APEC 2024 και 2025, αντίστοιχα. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε το σημαντικό έργο μας για την οικοδόμηση της Ασίας-Ειρηνικού που φιλοδοξούμε να γίνουμε.

Ο κ. Adam Judd είναι ο συνιδιοκτήτης του TPN media από τον Δεκέμβριο του 2017. Κατάγεται από την Ουάσιγκτον της Αμερικής. Το υπόβαθρό του είναι στο HR και στις Επιχειρήσεις και γράφει για ειδήσεις και την Ταϊλάνδη εδώ και μια δεκαετία. Ζει στην Πατάγια για περίπου εννέα χρόνια ως κάτοικος πλήρους απασχόλησης, είναι πολύ γνωστός τοπικά και επισκέπτεται τη χώρα ως τακτικός επισκέπτης για πάνω από μια δεκαετία. Μπορείτε να βρείτε τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας του γραφείου, στη σελίδα Επικοινωνία μας παρακάτω. Ιστορίες στείλτε email [προστασία μέσω email] Σχετικά με εμάς: https://thephuketexpress.com/about-us/ Επικοινωνήστε μαζί μας: https://thephuketexpress.com/contact-us/