Οι επιχειρηματίες του Πουκέτ παρουσιάζουν προτάσεις για την ενίσχυση του τοπικού τουρισμού

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:

PHUKET - Οι επιχειρηματίες του Πουκέτ πρόκειται να παρουσιάσουν έξι προτάσεις στο Move Forward Party, σε μια προσπάθεια να ενισχύσουν περαιτέρω την τουριστική βιομηχανία στην επαρχία.

Ο Πρόεδρος του Τουριστικού Συλλόγου του Πουκέτ, Thanet Tantipiriyakit, δήλωσε ότι τα προτεινόμενα μέτρα περιλαμβάνουν την αναμόρφωση του συστήματος δημόσιων μεταφορών, την προτεραιότητα στον τουρισμό ως βασικό οικονομικό μοχλό, την αύξηση των διεθνών πτήσεων, τη διασφάλιση της σαφήνειας στην κρατική υποστήριξη και τη διατήρηση μιας ισορροπημένης προσέγγισης στις διεθνείς σχέσεις.

Οι επιχειρηματίες του Πουκέτ έχουν προτείνει μέτρα για την αντιμετώπιση ζητημάτων που μαστίζουν το σύστημα δημόσιων μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων με τις υπηρεσίες ταξί, όπως οι διογκωμένες τιμές για τους ξένους τουρίστες και η άρνηση επιβατών. Τονίζουν επίσης την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην τουριστική βιομηχανία αυξάνοντας τη χρηματοδότηση για οργανισμούς που σχετίζονται με τον τουρισμό και εφαρμόζοντας αποτελεσματικές εκστρατείες προώθησης.

Η ομάδα υπογραμμίζει περαιτέρω τη σημασία της ενίσχυσης των διεθνών πτήσεων και της αναζωογόνησης της Thai Airways International για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των τουριστών μετά την Covid. Επιπλέον, τονίζουν την ανάγκη για σαφή κρατική υποστήριξη σε τομείς όπως το περιβάλλον, η ενέργεια και το κόστος καθαρής ενέργειας για να καταστεί δυνατή η τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων και η προώθηση βιώσιμων πρακτικών.

Η ένωση καλεί επίσης τη διατήρηση μιας ισορροπημένης προσέγγισης στις διεθνείς σχέσεις, αναγνωρίζοντας τον άμεσο αντίκτυπό της στην τουριστική βιομηχανία και τις δυνατότητες για θετικές συνεργασίες με διάφορες χώρες.

Η Ένωση Τουριστών του Πουκέτ εκτιμά ότι ο αριθμός των επισκεπτών φέτος θα φτάσει περίπου το 60-70% των στοιχείων του 2019, με τα αντίστοιχα έσοδα από τον τουρισμό να αυξάνονται στο 70-80% του ποσού του 2019. Η ένωση προβλέπει μείωση των ποσοστών πληρότητας ξενοδοχείων κατά τη χαμηλή περίοδο, εκτιμώντας ένα μέσο ποσοστό 65-70% λόγω των συνεχιζόμενων επιπτώσεων της πανδημίας και της βραδύτερης ανάκαμψης μεγάλων αγορών όπως η Κίνα.

Η Goong Nang είναι μεταφραστής ειδήσεων που έχει εργαστεί επαγγελματικά για πολλούς ειδησεογραφικούς οργανισμούς στην Ταϊλάνδη για πολλά χρόνια και έχει εργαστεί με το The Pattaya News για τέσσερα χρόνια. Ειδικεύεται κυρίως στις τοπικές ειδήσεις για το Πουκέτ, την Πατάγια, καθώς και ορισμένες εθνικές ειδήσεις, με έμφαση στη μετάφραση μεταξύ ταϊλανδέζικου στα αγγλικά και ως ενδιάμεσος μεταξύ δημοσιογράφων και αγγλόφωνων συγγραφέων. Κατάγεται από το Nakhon Si Thammarat, αλλά ζει στο Πουκέτ και το Κράμπι εκτός από τις μετακινήσεις μεταξύ των τριών.